Xin chào Quý khách. Hệ thống không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G hoặc Đăng nhập tại đây
Đăng ký thời gian tiêm vắc xin

Thông tin đăng ký

(Yêu cầu quý vị nhập đầy đủ các trường thông tin)
Chọn loại vắcxin
Họ tên người ĐK tiêm
Ngày sinh
Họ tên bố hoặc mẹ
Số điện thoại
Địa chỉ email
Chọn địa điểm

Chọn ngày tiêm phòng

(Yêu cầu quý khách chọn ngày tiêm và buổi tiêm)
Chọn ngày tiêm

Không có dữ liểu buổi tiêm